Podwórkowy Dom Kultury w Białymstoku to projekt zainicjowany przez Michała Strokowskiego – animatora kultury, fotografa i organizatora różnych wydarzeń. Razem z ludźmi skupionymi wokół założonej przez niego Fundacji „Flap People” miał on na celu zagospodarowanie przestrzeni zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 5 (teren dawnej siedziby straży pożarnej z 1894 roku udostępniony przez wspólnotę mieszkaniową i Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku) oraz terenu obok niej w śródmieściu Białegostoku i stworzeniu miejsca dla różnorakich działań społeczno-kulturalnych.

Na projekt pod nazwą „Historia Naszego Podwórka” składały się dwutygodniowe, wakacyjne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży („Podwórkowa gra w teatr”) prowadzone przez absolwentów białostockiego Wydziału Sztuk Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie (Paulinę Karczewską, Monikę Kwiatkowską i Mateusza Tymurę), gawędy historyczne Andrzeja Lechowskiego – dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz spotkania z dawnymi i obecnymi mieszkańcami kamienicy przy Warszawskiej 5 i sąsiadujących z nią domów.

Mateusz Tymura brał czynny udział w działaniach skierowanych dla dzieci i młodzieży tego nieformalnego i tymczasowego domu kultury. Dodatkowym  efektem jego działań razem z ekipą Teatru Latarnia był spektakl pt. „Bruno Sznajder” (link), który swoja premierę miał właśnie w Podwórkowym Domu Kultury w Białymstoku.