Fundacja „Teatr Latarnia”

Borki 8A
16-030 Supraśl
Gmina Gródek
woj. podlaskie

Dane
KRS: 0000604100
data wpisu do rejestru: 25.02.2016
NIP: 9662102460
REGON: 363819701

Zarząd Fundacji
Prezes: Mateusz Marek Tymura
Wiceprezes: Błażej Piotrowski
Członkowie zarządu: Monika Kwiatkowska, Błażej Twarowski

Kontakt
Mateusz Tymura
tel. +48 517 630 316
teatrlatarnia@gmail.com