Fundacja „Teatr Latarnia”
Palmowa 2/29
15-795 Białystok, woj. podlaskie

Dane
KRS: 0000604100
data wpisu do rejestru: 25.02.2016
NIP: 9662102460
REGON: 363819701

Zarząd Fundacji
Prezes: Mateusz Marek Tymura
Wiceprezes: Katarzyna Kapuścińska
Członkowie zarządu: Monika Kwiatkowska, Błażej Twarowski, Błażej Piotrowski

Kontakt
Mateusz Tymura
tel. +48 517 630 316
teatrlatarnia@gmail.com