Przedstawienie Teatru Latarnia dla najmłodszej publiczności pt. „Prosta historia”, które miało swoją premierę w 2009 roku i do tej pory można było je oglądać na różnych scenach teatrów, domów kultury oraz innych miejsc zostało przeniesione do Internetu. Dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura w sieci” (link) przyznanemu Teatrowi Latarnia na działania kulturalne online w czasach pandemii koronawirusa, możliwe było zrealizowanie filmu pt. „Prosta historia” techniką łączącą animację lalkową z animacją filmową.

Prace nad projektem uwzględniały przygotowania techniczne, tworzeniem scenariusza i obiektów scenograficznych oraz realizacją nagrań w specjalnie przygotowanej sali prób w siedzibie teatru w Borkach. Do filmu została zrealizowana także zupełnie nowa, autorska muzyka.

pomysł: Mateusz Tymura, Monika Kwiatkowska
marionetka: Mateusz Tymura
animacja: Mateusz Tymura, Błażej Piotrowski
muzyka: Zbigniew Rusiłowicz
zdjęcia wideo i montaż: Dawid Mkrtchyan

Film został udostępniony za darmo szerokiemu gronu odbiorców on-line poprzez kanał YouTube Teatru Latarnia oraz Facebook.