Mateusz Tymura – prezes Fundacji Teatr Latarnia – zakwalifikował się do XVI. edycji programu „Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Weźmie udział w rocznym szkoleniu, na którym podniesie swoje kwalifikacje w zakresie działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Warsztaty pomogą mu jeszcze bardziej aktywnie działać na terenie gminy i województwa, które zamieszkuje i realizować różne projekty skierowane do mieszkańców.

Wyniki rekrutacji do XVI edycji Programu Liderzy PAFW [link]