Fundacja Teatr Latarnia została zakwalifikowana przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego do realizacji tegorocznej odsłony projektu „Lato w Teatrze”. W ciągu dwóch tygodni – od 1 do 13 lipca – w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej pracowaliśmy z dziećmi i młodzieżą z gminy Gródek, realizując nasz teatralny projekt pod nazwą „Temat rzeka”.

Podczas artystycznych warsztatów dążyliśmy do pobudzenia dziecięcej wrażliwości na otaczającą przyrodę, poczucia duchowego połączenia i czerpania z niej inspiracji do twórczej ekspresji. Zwiedziliśmy wspaniałe miejsca (m.in.: skrzyżowanie rzeki Supraśl z Sokołdą, rozlewiska na Wyżarach oraz artystyczny ślad pozostawiony tam przez Pawła Althamera, wieżę widokową na wzgórzu Św. Anny), gdzie wnikliwie obserwowaliśmy, słuchaliśmy i po prostu byliśmy z naturą. Czerpiąc z tych spotkań (oraz z opowieści starszyzny o dawnych zwyczajach i ich relacji z przyrodą) budowaliśmy nasz performatywny spektakl. W sumie odbyły się 2 plenerowe pokazy na łąkach rzeki Supraśl, „oświetlone” zachodzącym słońcem.

Przy dźwiękach muzyki wykonywanej na żywo na niekonwencjonalnych instrumentach ożyły postaci puszczańsko-rzecznych mitów: drzewce, bagienniki, raki, ryby, czortyj mostok. Na zakończenie do tańca pod księżycem zagrała Kapela Batareja. Była to wyjątkowa okazja do spotkania mieszkańców okolicznych wsi i obcowania z naturą i nieskrępowaną dziecięcą twórczością.

Projekt mógł się odbyć dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób. Szczególnie chcielibyśmy podziękować następującym osobom i instytucjom:

Wójtowi gminy Gródek – Panu Wiesławowi Kuleszy oraz jego zastępczyni Pani Lili Waraksie
Pani Irenie Suprun — dyrektorce Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach
Pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Gródku z Magdą Łotysz na czele<, a także serdecznym babkom z grupy Alebabki w Słuczance oraz Joannie Brajczewskiej z Uroczyska Borki.

Więcej informacji na stronie projektu „Lato w Teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego [link]